DELTAPLAN NPO

Beste leerlingen, beste ouders,

Na twee schooljaren waarin leerlingen een groot deel van het jaar slechts gedeeltelijk fysiek naar school konden en een aantal weken zelfs helemaal waren aangewezen op digitaal onderwijs, heeft de overheid een flinke som geld ter beschikking gesteld om de problemen die hierdoor zijn ontstaan op te lossen: het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs (in de volksmond ook wel het Deltaplan).

Via deze site houden wij jullie graag op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot wat wij voor het gemak maar even het Deltaplan noemen. Mocht je tussentijds vragen, opmerkingen, aanvullingen of goede ideeën hebben, mail ons.


Hartelijke groet,


Reinier Vergunst & Ron van der Slot - projectleiding NPO

(vgt@fioretti.nl) (slr@fioretti.nl)

Nieuws

Agenda

12 november

Alle leerlingen zijn via hun schoolmail uitgenodigd om hun feedback te geven op het NPO-aanbod tot nu toe.

11 november

Vooraankondiging schoolexamentrainingen in de kerstvakantie. Op 6 december start de inschrijving voor de schoolexamentrainingen voor de leerlingen van de bovenbouw. De trainingen vinden plaats in de kerstvakantie op 27, 28 en 29 december en worden verzorgd door Blijles Bollenstreek.

3 november

Met ingang van week 44 worden er ook vakbijlessen Duits aangeboden. Voor meer informatie en aanmelding verwijzen we naar routekaart.

3 november

Veel leerlingen in de bovenbouw maken al gebruik van MrChadd. Op 15 november zullen de klassen die nog geen uitleg gekregen hebben, dit alsnog krijgen. Op 11 en 15 november zijn er in de avond digitale voorlichtingsmomenten voor ouders. Meer informatie is HIER te vinden.

25 oktober

HOMi de app om je huiswerk en toetsen mee te plannen werkt nu met Somtoday. Dit betekent dat je nu zonder moeite je huiswerk, praktische opdrachten en toetsen met behulp van HOMi kan plannen. Alles wat de docenten in SOMtoday plaatsen is automatisch ook te zien in HOMi. Vanaf 1 november wordt er in de klas voorlichting gegeven over hoe je met HOMi kan werken. Je kan de HOMi-app nu al installeren. In deze filmpjes kan je zien hoe dat werkt:

 1. HOMi account activeren

 2. HOMi App downloaden

 3. HOMi koppelen met Somtoday

20 oktober

Mr Chadd beschikbaar voor bovenbouwleerlingen. Via deze link vind je meer informatie over MR. Chadd. Op de pagina over de vakinhoudelijke ondersteuning vind je informatie over hoe leerlingen hun account kunnen activeren.

29 september

Lancering webpagina Fioretti makes Impact --> menukaart --> extra activiteiten

27 september

Vandaag is de inschrijving voor de schoolexamentrainingen die we aanbieden in samenwerking met Blijles Bollenstreek geopend. Leerlingen van de bovenbouw mavo, havo en vwo kunnen zich tot 10 oktober via de volgende link inschrijven. De schoolexamentrainingen vinden plaats op school op 18, 19 en 20 oktober (dat is in de herfstvakantie.

10 september

De afgelopen week hebben zo'n 1000 leerlingen de 0-metingsvragenlijst voor NPO ingevuld. Met deze vragenlijst wordt schoolbetrokkenheid van leerlingen gemeten. De inzet van onder andere de NPO-middelen is om deze schoolbetrokkenheid te herstellen en waar mogelijk te vergroten. Daarnaast is onder andere gevraagd aan welke activiteiten leerlingen deel zouden willen nemen. Vandaag in de grote pauze zijn we met een werkgroep van leerlingen en in samenwerking met de FSV aan de slag gegaan om handen en voeten te gaan geven aan de plannen.

3 september

De flyer met een deel van het NPO-aanbod en het bijbehorende informatieboekje zijn gepubliceerd.

26 augustus: Het NPO in de steigers

Er is in de laatste weken hard gewerkt om de plannen voor het NPO verder uit te werken. Vanuit een aantal vakken zullen bijlessen in de middag aangeboden worden. Ook zal er bij verschillende vakken gewerkt gaan worden met onderwijsassistenten of PALs (persoonlijk assistent leraar) voor extra maatwerk gedurende de schooldag. Daarnaast bieden we het komende schooljaar studiebegeleiding, coaching en voor de leerlingen die dat willen een rustige (begeleide) werkplek aan. Tenslotte zullen we ook dit jaar in samenwerking met Blijles Bollenstreek individuele bijlessen verzorgen en voor de bovenbouwleerlingen (school)examentrainingen in de vakanties voorafgaand aan de schoolexamens.

Naast de extra ondersteuning om achterstanden weg te werken, zetten we ook in op het versterken van de sociale cohesie en betrokkenheid bij elkaar en de school. Dit doen we door het aanbieden van allerlei activiteiten in de middag. Denk hierbij aan theater en muziek, maar ook EHBO en ondernemerschap. We werken hiervoor samen met de gemeente en de Erasmus Universiteit.

Op deze site zullen we jullie verder informeren over alle activiteiten die spelen rondom het NPO.

16 juni: De MR heeft ingestemd met het projectplan voor het NPO

Gisteravond heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met de koers van het projectplan (en de delen die gereed zijn) voor het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) bedoeld voor het inlopen van Corona-achterstanden.

De hoofdpunten van dit plan zijn:

 • Invoering van een 45-minutenrooster om ruimte maken voor maatwerk;

 • Deze ruimte 's middags inzetten voor studiebegeleiding, vakbijlessen, extra blokken voor bepaalde vakken en extra-curriculaire activiteiten (bijv. toneel, sport, dans);

 • De inzet van onderwijsassistenten en PALs (persoonlijk assistenten van de leraar) om gedurende lessen ook ruimte te maken voor extra uitleg of training van vaardigheden.

De komende weken zal verder gewerkt worden aan de concrete invulling van het plan.

agenda TOT november

november

december

 • 6/12 start inschrijvingen schoolexamentrainingen

 • 15/12 EHBO

 • 17/12 deadline inschrijvingen schoolexamentrainingen

 • 27/12 schoolexamentrainingen

 • 28/12 schoolexamentrainingen

 • 29/12 schoolexamentrainingen

januari


februari


maart

 • 24/3 - Inktaap